Tim

Nemanja Davidović
Direktor centra
Inženjer elektrotehnike i računarstva
Bobana Velaga Lipić​
Član UO
Dipl. oec.
Srđan Kecman
Član UO
Ekonomski tehničar
Branislav Banjac
Član UO
Softver Inženjer

Iako na papiru ovih 5 ljudi predvodi Centar, stvarni vođa Centra jesu povratnici koji su svakim danom sve glasniji.
„Zavičaj nosimo u sebi, ma gdje bili on je sa nama.